Disclaimer

‹ terug

Met grote zorg onderhouden wij onze database. Maar helaas is het niet uitgesloten dat er onrechtmatigheden in sluipen.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Keukenleads.nl heeft zowel het recht als de plicht foutieve informatie te corrigeren.

Keukenleads.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Keukenleads.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Keukenleads.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door keukenleads.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Keukenleads.nl.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Nederlands recht is van toepassing.